เป็นแผ่นพับที่อธิบายวิธีคำนวณ 1 ดื่มมาตรฐานเทียบกับแอลกอฮอล์ในประเภทต่างๆ ได้แก่ เบียร์ ไวน์ สุรา เหล้าปั่น เหล้าถัง หรือแม้แต่สุราพื้นเมือง ได้แก่ น้ำขาว อุ กระแช่ สาโส สุราแช่ โดยแสดงภาพตามขวดบรรจุ หรือภาชนะบรรจุต่างๆ อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อที่บุคลากรสุขภาพสามารถนำมาตรฐานดังกล่าวใช้เป็นเกณฑ์ในการคัด กรองและประเมินความเสี่ยงผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา และเหมาะสำหรับใช้ในงานวิจัย สิ่งที่สำคัญคือ ผู้ใช้แผ่นพับฉบับนี้ควรสะท้อนข้อมูลกลับเพื่อให้ผู้ดื่มตระหนักถึงการดื่ม ของตน ความเสี่ยงต่อสุขภาพ และแนะนำให้หยุดดื่ม

อย่างไรก็ตามปริมาณแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อสุขภาพในผู้ดื่ม ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้เกิดผลกระทบที่มีความรุนแรงต่างกัน ได้แก่ ความสามารถในการเผาผลาญแอลกอฮอล์ น้ำหนักตัว เพศหญิง-ชาย อายุ ยาที่รับประทานร่วม ความหิว ความอ่อนเพลีย ความเครียด

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนับสนุนการพิมพ์และเผยแพร่โดย แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา