เป็นแผ่นพับที่เหมาะสำหรับวัยรุ่นที่จะใช้ข้อมูลเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้ตน เองได้เผชิญกับปัญหาในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับสุราได้อย่างเท่าทัน ได้แก่ ดื่มเหล้าแล้วเป็นอย่างไร หากดื่มบ่อยๆ นานๆ เข้าจะเป็นอย่างไร ทำไมวัยรุ่นจึงดื่มเหล้า หากดื่มแต่ไม่อยากเสี่ยงอันตราย..ทำอย่างไร หากไม่อยากดื่มเหล้า..จะทำอย่างไร ป้องกันอย่างไรไม่ให้ถูกมอม วางยา หรือถูกล่อลวง รู้ได้อย่างไรว่าตัวเองติดเหล้า และถ้าติดเหล้าแล้วต้องทำอย่างไร และปัญหาคาใจวัยรุ่นว่า "ถ้าพ่อแม่ติดเหล้า/เมาเหล้า ต้องทำอย่างไร"

ผลิต พิมพ์ เผยแพร่ และสงวนลิขสิทธิฺ์์โดย แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา