เป็นแผ่นพับที่เหมาะสำหรับพ่อแม่และผู้ปกครองที่มีปัญหาลูกวัยรุ่นมีปัญหา การดื่มสุรา หัวข้อที่ได้นำมาใช้บ่อยๆ คือ เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น  สิ่งที่ควรคุยกับลูกวัยรุ่นเรื่องเหล้า  วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มในวัยรุ่น

บทสรุปสุดท้ายของปัญหาที่ลูกวัยรุ่นดื่มเหล้า ขอให้พ่อแม่และผู้ปกครองจดจำไว้ให้ดีว่า "แม้จะไม่มีคำตอบตายตัวว่าจะต้องทำตามแนวทางหรือวิธีการใด โปรดจงเชื่อเถอะว่า จริงๆ แ้ล้ววัยรุ่นต้องการคำแนะนำและกำลังใจจากคุณในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในชีวิต รวมทั้งเรื่องการดื่มเหล้า...อย่าให้เขาหาสิ่งเหล่านี้จากเพื่อนมากกว่าคุณ เลย"

ผลิต พิมพ์ เผยแพร่ และสงวนลิขสิทธิฺ์์โดย แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา