องค์การอนามัยโลกมอบลิขสิทธิ์การแปลให้แผนงาน ผรส. รับผิดชอบฉบับภาษาไทยตามข้อตกลงเลขที่ TR/09/003

จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ ตุลาคม 2009
จัดพิมพ์ครั้งที่ 2 เมื่อ กุมภาพันธ์ 2010
จัดพิมพ์ครั้งที่ 3 เมื่อ พฤศจิกายน 2010

แปลและเรียบเรียงโดย : พญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์
                                นพ.ปริทรรศ  ศิลปกิจ

เนื้อหาประกอบด้วย : การบำบัดแบบสั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิผลและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นว่ามีประโยชน์ในการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราแบบเสี่ยงและดื่มแบบอันตราย โดยเติมช่องว่างบริการสุขภาพระหว่างการส่งเสริมป้องกันเบื้องต้นและการบำบัดรักษาเฉพาะทางในผู้มีปัญหาการดื่มสุรารุนแรง และการบำบัดแบบสั้นยังช่วยเสริมระบบส่งต่อให้ผู้ที่ติดสุรารุนแรงได้รับการรักษาเฉพาะทางต่อไป