เป็นแผ่นป้ายประกอบสำหรับการให้การบำบัดแบบสั้น  ซึ่งเหมาะสำหรับบุคลากรสุขภาพที่ให้การคัดกรอง บำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ได้แก่ ปิรามิดการดื่ม ผลกระทบจากการดื่มสุราแบบมีความเสี่ยงสูง ทั้งปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาสังคม ปัญหากฎหมาย ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชีพ และปัญหาการเงิน สัญญาณเตือนหรือเกณฑ์เบื้องต้นที่ระบุว่าถึงเวลาแล้วที่ควรหยุดดื่มหรือควร ลดระดับการดื่มลง ขีดจำกัดการดื่มแบบเสี่ยงต่ำและการไม่ควรดื่มในสถานการณ์เสี่ยงใดบ้าง การเทียบปริมาณแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มเป็นดื่มมาตรฐาน