การคัดกรองประสบการณ์การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติดและการบำบัดแบบสั้นสำหรับเมทแอมเฟตามีน
แปลและเรียบเรียงโดย นายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์
                           แพทย์หญิงพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2561

การคัดกรองและบำบัดแบบสั้นสำหรับยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มเมทแอมเฟตามีน "ไอซ์"

พัฒนาโดย Drug and Alcohol Services South Australia (DASSA), University of Adelaide : WHO collaborating Centre

Thanks Robert Robert Ali and DASSA&sbquos team for the development of ASSIST portal and the permission for Thai translation

Download ศึกษากันได้ตาม link นี้ได้เลยค่ะ

https://drive.google.com/file/d/16IK-RfV9L_WNeVJddpQmXLuvLaQrsLnB/view?usp=sharing