การประเมิน (คัดกรอง) และให้คำปรึกษาแบบสั้น สำหรับพนักงานผู้ประสบปัญหาการดื่มสุราของสถานประกอบการ

เรียบเรียงโดย : นายแพทย์เทอดศักดิ์ เดชคง

พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2555

เนื้อหาประกอบด้วย องค์ความรู้ประสบการณ์การดูแลพนักงานที่ประสบปัญหาการดื่มสุราเพื่อเผยแพร่ไปยังสถานประกอบการและหน่วยงานที่เห็นความสำคัญของปัญหาสุราและต้องการพัฒนาระบบดูแลพนักงานของตนเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ได้มีทบทวนการประเมิน (คัดกรอง) และให้คำปรึกษาแบบสั้นสำหรับพนักงานผู้ประสบปัญหาการดื่มสุราของสถานประกอบการ