การประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 "การลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ" วันที่ 25 - 29 สิงหาคม 2556 ศูนย์ประชุมพีช โรงแรม Royal cliff Hotel Group พัทยา จ.ชลบุรี รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.iuhpeconference.net/en/index.php