มีเทคนิคง่ายๆ สำหรับการที่จะไม่ดื่ม ได้แก่ ปฏิเสธ, หลีกเลี่ยง, ทำตัวไม่ให้ว่าง, ปรับความคิดใหม่, เปลี่ยนพฤติกรรม