มีเทคนิคการดื่มแบบไม่ติดลม 5 ข้อง่ายๆ ได้แก่

  1. กินก่อนจิบ : กินอาหารรองท้องก่อนดื่ม
  2. จิบแทนดื่ม : จิบเหล้าแบบช้าๆ แทนการดื่มแบบเร็ว อึกใหญ่
  3. จิบแบบเจือจาง : ดื่มเหล้าที่มีดีกรีน้อย ผสมมากๆ
  4. จิบห่างๆ : เว้นระยะการดื่มให้ห่างที่สุดต่อแก้ว แล้วดื่มให้หมดแก้วก่อนเติมใหม่
  5. จิบอื่นๆ : ดื่มเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ทนแทนสลับการดื่มเหล้า