องค์การ อนามัยโลกมอบลิขสิทธิ์การแปลและเผยแพร่ในฉบับภาษาไทย โดยแผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ตามข้อตกลงเลขที่ TR/11/023

จัดพิมพ์เมื่อ   พฤศจิกายน 2554

เรียบเรียงโดย :   รศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย

เนื้อหา ประกอบด้วย : คู่มือนี้ใช้สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยงจากปัญหาการใช้สารเสพติดระดับปานกลางและ้ต้องไม่มี ปัญหารุนแรงหรือติดสารเสพติด

คู่ มือเล่มนี้จะช่วยคุณย้อนดูพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของตัวเองและให้แนวคิดว่า จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านั้นได้อย่างไร อาทิ หัวข้อทราบได้อย่างไรว่าคุณเสี่ยง ฉันต้องทำอะไรกับการใช้สารเสพติดของฉัน ตรวจวัดปริมาณการใช้สารเสพติดของคุณ เท่าไรที่มากเกินไป สถานการณ์เสี่ยง กำหนดแนวทาง : เลิกอย่างไร ลดอย่างไร ฯลฯ